logo


Triumph Rocket III-Touring

2008-ON

$84 plus shipping


T5168C LIP for Rocket III-Touring, Clear

Triumph Rocket III-Roadster

2004-ON

$84 plus shipping


T5166C LIP for Rocket III-Roadster, Clear